نعلبندی و دلایل آن

نعل­بندی و دلایل آن بسته به وضعیت، نوع کار، زمین و رشد سُم، نعل­بند باید بین هر چهار تا شش هفته آنها را نعل­بندی کند. هرگز نباید نعل­بندی از شش هفته تجاوز کند، حتی سُم ­های اسب­های درون مرتع هم باید ب­طور مرتب بازدید شوند. اگر بیش از شش هفته از نعل­بندی بگذرد، حیوان با …

نعلبندی و دلایل آن ادامه »