انتخاب اسب مناسب درساژ

انتخاب اسب مناسب درساژ

اسب درساژ فقط در سایه توجه و مهارت مربی اش تربیت می شود، ولی برای انتخاب اسب مناسب باید نکاتی در نظر گرفته شده و از مواردی غفلت نشود. اسب را از بین اسب های اصلاح شده برای سواری انتخاب کنید، نه یا هر یابویی که قادر نیستند حرکت های خاص درساژ را اجرا کنند.

نمای کلی اندام

اسب مناسب سری زیبا و خوش نما دارد، گردن افراشته و اتصال آن به تنه مناسب و همچنان اتصالش به سر متناسب تر. کتف ها متناسب بوده و شانه ها آزادانه حرکت کنند.

سینه دارای عمق باشد و نه زیادی عریض و پشت قوی و نه گود و پوشیده از عضلات اطراف ستون فقرات، کمرش بلند و زیادی صاف نباشد. پاهای جلو قوی و عضلانی، مچ های پاهای جلو تناسب داشته باشند و متمایل به عقب نباشند.بخلق ها نه کوتاه و نه بلند باشند تا در اثر بلندی بی خاصیت و در اثر کوتاهی زیر فشار نباشند. پاهای عقب صاف نبوده و با زاویه ای مناسب در ناحیه مفصل خرگوشی به زیر شکم کشیده شده باشند. کفل ها باید عضلانی باشند.

 

گام ها

مهم ترین نکته در انتخاب اسب درساژ اخلاق خوش و حرکت مناسب است و اسبی با اندام متناسب به طور طبیعی متعادل تر است.

اسب ها با گام های جهنده و حرکت نوسانی مناسب به دنیا می آیند ولی تربیت صحیح در بهبود حرکت اسب تآثیر بسزایی دارد و به هر حال قیمت اسبی با حرکت طبیعی مناسب همواره دوبرابر اسبی است که حرکتش معمولی است.

حرکت مناسب حرکتی است که اگر اسب را در گام قدم به هنگام دستگردان یا تسمه گردان زیر نظر بگیریم جای پاهای عقبش در حدود پانزده سانتیمتر جلوتر جای پاهای جلویش روی زمین قرار می گیرد. در گام یورتمه در حالی که گام برداری قوی و نیرومند است زمان تعلیق بین هر یک از اریب ها مشخص و مشهود بوده و گام برداری نرم و پشت اسب نوسان دارد.شانه ها باید کاملا آزاد بوده، پاهای جلو به راحتی به جلو کشیده شده و مفاصل خرگوشی فعال بوده و انعطافشان قابل توجه باشند. در چهار نعل سه ضرب مشخص و قابل تمیز بوده و اسب در عین تعادل می بایست جهنده و با قدرت حرکت کند.

در سالهای اولیه عمر یک کره هم می توان کیفیت گامهای او را مورد ارزیابی قرار داد.

نژادهای مناسب برای درساژ

نژادهای مختلفی برای درساژ مورد استفاده قرار می گیرند که لیپید زانر مشهورترین آنها است و در مدرسه اسپانیایی وین مورد استفاده قرار می گیرند. آنها در ایلخی های پی بر(piber) در اتریش و یا مراتع یوگوسلاوی پرورش داده می شوند و آمیخته ای هستند از اسب های بارب عرب و آندولوزین.

آنها قدشان نه آنقدر بلند(در حدود 160 سانتیمتر) ولی در عوض قوی، پایدار، محکم و دارای تحرکی مناسب هستند. علی رغم ایمکه امروزه گرایش بیشتری برای تولید اسب های بلند قد به چشم می خورد ولی از این پس شاهد حضور بیش از بیش لیپید زانرها در مسابقات خواهیم بود.

سوارکاران امروزی بیشتر مایلند با اسب هاس دو خون و یا خون گرم کار کنند.سالهاست اسب های دو خون در مناطق خاصی تولید می شوند.آلمانی ها سالهاست با صدور تبارنامه و برگزاری آزمونهایی برای مادیان ها و سیلمی ها و نگهداری سوابق مسابقاتی کره های سیلمی ها در کامپیوتر راهنمای خوبی ارئه داده اند تا متولدین برتر به راحتی شناسایی شوند.

نژادهای ،هانوورین، هولشتاین، وستفالن از آن دسته تولید کنندگانی هستند که نتایج دو خون آنها در مسابقه ها می درخشند.

نژاد هاندورین اسب های بزرگ خوش حرکت و قهرمانی هستند که اجدادشان کالسکه می کشیدند و در اثر آمیزش با تراکنر و تاروبرد تبدیل به اسب های امروزی شده اند. نژاد بسیار موفق دیگر هولشتاین است که اجدادشان اسب های کالسکه یور کاشایر و کلیولندبی بودند که در اثر آمیزش با تاروبرد پالوده شده و به نژاد امروزی تبدیل شده اند. وستفالن ها هم مخلوطی است از نژاد هاندور، اولدنبورگ و تاروبرد که خود نمونه موفق دیگری در میادین مسابقات بوده اند.

نژادهای داچ و دینیش و دینیش هم در مسابقه ها بسیار درخشیده اند. دینیش آمیزهای است از تیره های معروف آلمان، سوئد و تاروبرد. هلند هم از همین روش استفاده کرده و مادیان های نژادهای داخلی خود، گارلند و گروینجر، را با سیلمی های تاروبرد ، هولشتاین و آنگلونورمن و تراکنر آمیخته است.

تراکنر یکی از قدیمی ترین و بهترین نژاد آلمان است. این اسب نتیجه آمیزش شووینکن اسب کالسکه کوچک اندام با تحرک و اسب عرب است. از این نژاد در مسابقه های درساژ، پرش، سه روزه استفاده می شوند و سیلمی هایش برای سبک کردن انواع نژادهای خونگرم اروپایی مورد استفاده قرار می گیرند.

نژاد آیریش که اجدادش از اسب های کالسکه آیریش بودند و با تاروبرد مخلوط شدند و اسب های مناسبی برای مسابقه ها به خصوص مسابقه های پرش تولید کردند. که در این میان، اسب های درساژ درخور توجهی هم از این نژاد برخاسته اند. انجمن اسب خونگرم انگلیس که در سال 1977 تآسیس شد سیلمی های برتری از کشورهای آلمان، هلند و دانمارک وارد کرد و با آمیزش آنها با مادیانهای انتخاب شده انگلیسی که بیشتر آنها تاروبرد بودند، در زمانی کوتاه اسب های جوانی راهی مسابقات کرد که بسیار درخشیدند. بیشتر عکسهای اسب در این کتاب داچ گولد و B.D.C  هر دو ثبت شده در انجمن اسب خونگرم انگلیس و از اسب های شرکت کننده در مسابقه های بین المللی درسلاژ هستند.

تولید اسب درساژ

برای تولید اسب درساژ نباید فقط به نمای اندام و حرکت سیلمی و مادیان توجه داشت، بلکه نکته در این است که آن دو خود به هنگامی که زیر سواری بودند، اخلاق و رقتارشان چگونه بوده و تا چه اندازه ای یار و رفیق سوارکارشان و در عین حال، خوش رفتار و در اختیار سوار بوده اند. آیا خوش اخلاق بوده اند یا چموش؟ کج رفتاری ها و بدخلقی هایی نداشته اند؟

از همکاری با مربی و سوار کارشان لذت می برده اند؟  از ظاهر اسبی که در حال دستگردان است می توان تا اندازه ای بر خصوصیاتش پی برد. البته دستگردان غلط یا اذیت  کردن می تواند اسب را بد اخلاق نشان دهد.

سر و گوش های اسب نمایانگر بسیاری از خصوصیات او هستند. به هنگام خرید و یا تولید اسب درسلاژ باید به چشمان شهلا، پیشانی پهن ، گوشهای به اندازه و به درستی روی سر قرار گرفته و جنبان توجه داشت. کره شجاع و کنجکاو معمولا اسب متوهر و بی باکی می شود.

از آنجا که اسب درساژ برای رسیدن به تربیتی قابل قبول باید مرارت کشیده و رنج ببرد نیازمند اخلاق خوش و تحمل پذیری بالایی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *