Category: عمومی

بیماری های تنفسی اسب
دامپزشکی

ترشحات بینی اسب به ما چه می گوید؟

دلایل مختلف بسیار زیادی ممکن است باعث ایجاد ترشحات بینی اسب شوند. قبل از این که با دامپزشک تماس گرفته شود تا ترشحات بینی اسب شما را مورد بررسی قرار دهد بهتر است این ترشحات را خود به طور دقیق مورد بررسی قرار دهید و ویژگی های آن را یادداشت نمایید تا دامپزشک بتواند مشکل اسب شما را در کوتاه ترین زمان ممکن تشخیص دهد.

بیشتر بخوانید »